Αρχική | Αναισθησία

Αναισθησία στην πλαστική χειρουργική,
επεμβάσεις και είδη αναισθησίας

Μάθετε περισσότερα

Αναισθησία στην πλαστική χειρουργική

Περιγράφουμε δύο τύπους αναισθησίας για ασθενείς που θα υποβληθούν σε επέμβαση. Για όλους τους τύπους αναισθησίας που θα παραθέσουμε, με τον ανάλογο προεγχειρητικό έλεγχο, ο οποιοσδήποτε κίνδυνος κατά την διάρκεια και μετά την επέμβαση είναι ελάχιστος.

Ενδοφλέβια αναισθησία (TIVA Total ΙntraVenous Αnesthesia) Υπνοχάλαση

Αυτή είναι η αναισθησία που χρησιμοποιούμε από το 1993, όταν η τοπική αναισθησία δεν αρκεί και η γενική αναισθησία δεν θεωρείται απαραίτητη.Είναι η συχνότερα χρησιμοποιούμενη μέθοδος αναισθησίας στην αισθητική Πλαστική χειρουργική.

Η TIVA χρησιμοποιείται πάντα σε συνδυασμό με τοπική αναισθησία, για μικρές περιοχές, ή για μεγαλύτερες περιοχές που πρέπει να αναισθητοποιηθούν με την τεχνική τοπικής αναισθησίας Tumescent. Με την τεχνική Tumescent η περιοχή όπου πρόκειται να γίνει η επέμβαση διηθείται με μία σχετικά μεγάλη ποσότητα ενός ειδικού διαλύματος τοπικού αναισθητικού, το οποίο συγχρόνως προκαλεί αγγειοσύσπαση με αποτέλεσμα την ελαχιστοποίηση ή τον μηδενισμό της απώλειας αίματος.Για την τεχνική Tumescent πάντα προηγείται η υπνοχάλαση, έτσι ώστε η έγχυση του αναισθητικού διαλύματος σε μία μεγάλη περιοχή όπου θα επέμβουμε να μην γίνει αντιληπτή από αυτόν που χειρουργείται..Εάν θέλουμε να περιγράψουμε αυτήν την εμπειρία μπορούμε να πούμε ότι το άτομο κοιμάται, αναπνέει ήρεμα και δεν νοιώθει δυσφορία φόβο ή πόνο. Καθόλη την διάρκεια της επέμβασης όλες οι ζωτικές λειτουργίες του ατόμου παρακολουθούνται συνεχώς από τον αναισθησιολόγο σε Monitor.Η διατήρηση του επιθυμητού επιπέδου της υπνοχάλασης γίνεται με την χρήση ειδικής αντλίας χορήγησης φαρμάκων με την οποία ο αναισθησιολόγος ελέγχει την ροή των ενδοφλεβίων φαρμάκων.

Το επίπεδο της υπνοχάλασης το καθορίζουμε από το είδος της επέμβασης και την προτίμηση του ατόμου που χειρουργείται.

Η υπνοχάλαση μπορεί να είναι ελαφριά όπου νοιώθετε χαλαροί και απαντάτε σε ερωτήσεις,μέτρια όπου νοιώθετε χαλαροί,έχετε υπνηλία, μπορεί και να σας πάρει ο ύπνος, αλλά απαντάτε εάν σας καλέσουμε με το όνομά σας, ή βαθειά όπου αναπνέεται ήρεμα αλλά δεν έχετε αίσθηση τιυ περιβάλλοντος και πιθανότατα δεν θυμάστε την επέμβαση.

Σε όλα τα επίπεδα της υπνοχάλασης το άτομο ξυπνάει αμέσως με την παύση της χορήγησης των αναισθητικών φαρμάκων με ένα αίσθημα ευφορίας, δεν έχει την αίσθηση του χρόνου και συνήθως νομίζει ότι η επέμβαση διήρκεσε μόνο 10 λεπτά.

Οι περισσότεροι φεύγουν από την κλινική μία ώρα μετά το τέλος της επέμβασης, χωρίς πόνο ή ναυτία,και
είναι σε θέση να φάνε και να πιούν φυσιολογικά και να μπουν σε φυσιολογικούς ρυθμούς σύμφωνα με τις οδηγίες του χειρουργού.Δεν επιτρέπεται να οδηγήσουν την ημέρα της επέμβασης.

“Το 95% των ατόμων επιστρέφει στο σπίτι
την ίδια ημέρα της επέμβασης”

Γενική αναισθησία

Dr Stamatiou

Στόχος μας είναι, η εμπειρία σας στο χειρουργείο, αν είναι δυνατόν, να μην σας προκαλέσει καθόλου άγχος.Είναι κοινή διαπίστωση ότι σε πολλούς ανθρώπους η ιδέα της αναισθησίας και ειδικότερα της γενικής αναισθησίας δημιουργεί δισταγμό και ένα όχι ευχάριστο συναίσθημα, και γεννώνται ερωτήματα του τύπου όπως,” Θα ξυπνήσω από την αναισθησία” ή “Θα ξυπνήσω κατά την διάρκεια της επέμβασης” Γεγονός είναι ότι για ορισμένες μεγάλες επεμβάσεις πού αφορούν την μύτη, το στήθος και την κοιλιά, η γενική αναισθησία είναι η ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΗ μέθοδος διότι διασφαλίζει για το άτομο τον ομαλό αερισμό των πνευμόνων του, να παραμένει ακίνητο κατά την διάρκεια της επέμβασης και να μην φτερνιστεί ή βήξει σε “λάθος” στιγμή.

Κατά την διάρκεια της γενικής αναισθησίας χορηγούνται φάρμακα για την νάρκωση, τον πόνο και την μυοχάλαση (τις περισσότερες φορές) ούτως ώστε το άτομο να κοιμάται, να μην πονάει και να μένει ακίνητο.Καθόλη την διάρκεια της επέμβασης η παρακολούθηση γίνεται με την βοήθεια μόνιτορ και ειδικών μηχανημάτων με τα οποία απεικονίζεται το επίπεδο της αναισθησίας και έτσι η αναισθησιολόγος, στο πλευρό του ατόμου,συντονίζει την αναισθησία με την πορεία της επέμβασης.

Η ανάρρωση από την αναισθησία

Σήμερα με την χρήση νέων αναισθητικών φαρμάκων που μεταβολίζονται γρήγορα από τον οργανισμό,η ανάρρωση μετά από γενική ή ενδοφλέβια αναισθησία είναι ταχύτερη και ευκολότερη. Άνω του 95% όλων των αισθητικών επεμβάσεων μας δεν χρήζουν διανυκτέρευσης στην κλινική ασχέτως του είδους της επέμβασης και του είδους της αναισθησίας που χρησιμοποιήθηκε.Ιατρικό ιστορικό παθήσεων όπως για παράδειγμα σακχαρώδης διαβήτης, βρογχικό άσθμα,υπέρταση δεν αποτελούν κατά κανόνα λόγο νοσηλείας μετά την επέμβαση.Για τις υπόλοιπες επεμβάσεις απαιτείται παραμονή στην κλινική που έχει να κάνει με το είδος της επέμβασης και άλλους ιατρικούς λόγους. Πολλοί ασθενείς ανησυχούν ή είχαν την άσχημη εμπειρία ναυτίας και εμέτου μετά από επέμβαση.Εάν παρθούν τα κατάλληλα μέτρα αυτή η παρενέργεια μπορεί να αποφευχθεί.Κατ αρχήν η όποια αναισθησία πρέπει να χορηγείται με άδειο στομάχι.Κατά την διάρκεια της αναισθησίας, χορηγείται ενδοφλέβια φαρμακολογική προφύλαξη για την ναυτία με αποτέλεσμα στο 99% των επεμβάσεων μας να μην παρατηρείται μετεγχειρητική ναυτία και έμετος.

Κριτήρια αυθημερόν εξόδου από την κλινική

Για να φύγετε από την κλινική πρέπει να πληρούνται ορισμένα κριτήρια.Πρέπει να αισθάνεστε καλά με σταθερή πίεση αίματος και σφυγμούς,να περπατάτε σταθερά χωρίς να υποβαστάζεστε, να φάτε και να πιείτε χωρίς ναυτία,να μην πονάτε και οι επίδεσμοι (εάν υπάρχουν) να είναι καθαροί.Δεν επιτρέπεται να οδηγήσετε την ημέρα της επέμβασης και μην σχεδιάσετε να εργαστείτε αυτή την ημέρα.Έχετε ένα συνοδό κατά την αποχώρησή σας απο την κλινική.

Μπορώ να διαλέξω τι είδους αναισθησία θα πάρω

Μερικά άτομα θέτουν ως όρο, η επέμβασή τους να ΜΗΝ γίνει με γενική αναισθησία.Η απάντηση είναι ΝΑΙ, σχεδόν όλες οι επεμβάσεις μπορούν να γίνουν με ενδοφλέβια και τοπική αναισθησία εάν συντρέχουν άλλοι σοβαροί λόγοι υγείας. Υπάρχουν όμως επεμβάσεις για τις οποίες, για ειδικούς λόγους, η γενική αναισθησία είναι η καταλληλότερη και ασφαλέστερη, Για παράδειγμα στην ρινοπλαστική ,παρόλα όσα λέγονται και γράφονται ,η χρήση του αναπνευστικού σωλήνα(γενική αναισθησία) απομονώνει την επικοινωνία μύτης-πνευμόνων και έτσι αποκλείει το ενδεχόμενο εισρόφησης αίματος στους πνεύμονες από την μύτη κατά την διάρκεια της επέμβασης.

Συμπερασματικά επειδή πρωτίστως μας ενδιαφέρει η ασφάλειά σας, εμείς θα σας προτείνουμε την ασφαλέστερη αναισθησία για την επέμβασή σας, θέλοντας η όλη διαδικασία να είναι ομαλή ήρεμη και χωρίς απρόοπτα. Θεωρούμε ότι η μακρόχρονη συνεργασία του κ. Σταματίου με την αναισθησιολόγο του είναι ένας ακόμη λόγος να μας εμπιστευθείτε.

Για αυτό λοιπόν μην σας απασχολεί η αναισθησία αλλά σκεφτείτε τι αλλαγές θα θέλατε να κάνετε στην εμφάνισή σας!

Επεμβάσεις και είδη αναισθησίας