Αρχική | One Day Surgery

Experts in
One Day Surgery

"Working together as a plastic surgery team since 1993"
Dr. Vassilis Stamatiou & Dr. Marcelle Diamandis

Η ανάρρωση από την αναισθησία

Σήμερα με την χρήση νέων αναισθητικών φαρμάκων που μεταβολίζονται γρήγορα από τον οργανισμό,η ανάρρωση μετά από γενική ή ενδοφλέβια αναισθησία είναι ταχύτερη και ευκολότερη. Άνω του 95% όλων των αισθητικών επεμβάσεων μας δεν χρήζουν διανυκτέρευσης στην κλινική ασχέτως του είδους της επέμβασης και του είδους της αναισθησίας που χρησιμοποιήθηκε.Ιατρικό ιστορικό παθήσεων όπως για παράδειγμα σακχαρώδης διαβήτης, βρογχικό άσθμα,υπέρταση δεν αποτελούν κατά κανόνα λόγο νοσηλείας μετά την επέμβαση Για τις υπόλοιπες επεμβάσεις απαιτείται παραμονή στην κλινική που έχει να κάνει με το είδος της επέμβασης και άλλους ιατρικούς λόγους.
Πολλοί ασθενείς ανησυχούν ή είχαν την άσχημη εμπειρία ναυτίας και εμέτου μετά από επέμβαση.Εάν παρθούν τα κατάλληλα μέτρα αυτή η παρενέργεια μπορεί να αποφευχθεί.Κατ αρχήν η όποια αναισθησία πρέπει να χορηγείται με άδειο στομάχι,Κατά την διάρκεια της αναισθησίας, χορηγείται ενδοφλέβια φαρμακολογική προφύλαξη για την ναυτία με αποτέλεσμα στο 99% των επεμβάσεων μας να μην παρατηρείται μετεγχειρητική ναυτία και έμετος.

“Το 95% των ατόμων επιστρέφει στο σπίτι
την ίδια ημέρα της επέμβασης”

Κριτήρια αυθημερόν εξόδου από την κλινική

Για να φύγετε από την κλινική πρέπει να πληρούνται ορισμένα κριτήρια.Πρέπει να αισθάνεστε καλά με σταθερή πίεση αίματος και σφυγμούς,να περπατάτε σταθερά χωρίς να υποβαστάζεστε, να φάτε και να πιείτε χωρίς ναυτία,να μην πονάτε και οι επίδεσμοι (εάν υπάρχουν) να είναι καθαροί.Δεν επιτρέπεται να οδηγήσετε την ημέρα της επέμβασης και μην σχεδιάσετε να εργαστείτε αυτή την ημέρα.Έχετε ένα συνοδό κατά την αποχώρησή σας απο την κλινική.