Αρχική | Επανορθωτική Χειρουργική

Επανορθωτική Χειρουργική

Ολιστική αντιμετώπιση αισθητικών αναγκών

Επανορθωτική Χειρουργική

Στην ολιστική αντιμετώπιση των αισθητικών αναγκών κάθε ατόμου, ο πλαστικός
χειρουργός είναι ο καταλληλότερος άνθρωπος να αξιολογήσει , να προβλέψει
και να συντονίσει όλες τις εναλλακτικές λύσεις, με γνώμονα την ασφάλεια,
για ένα αρμονικό και φυσικό αποτέλεσμα και όχι την τελειότητα.

Στην ολιστική αντιμετώπιση των αισθητικών αναγκών κάθε ατόμου, ο πλαστικός
χειρουργός είναι ο καταλληλότερος άνθρωπος να αξιολογήσει , να προβλέψει
και να συντονίσει όλες τις εναλλακτικές λύσεις, με γνώμονα την ασφάλεια,
για ένα αρμονικό και φυσικό αποτέλεσμα και όχι την τελειότητα.

Στην ολιστική αντιμετώπιση των αισθητικών αναγκών κάθε ατόμου, ο πλαστικός
χειρουργός είναι ο καταλληλότερος άνθρωπος να αξιολογήσει , να προβλέψει
και να συντονίσει όλες τις εναλλακτικές λύσεις, με γνώμονα την ασφάλεια,
για ένα αρμονικό και φυσικό αποτέλεσμα και όχι την τελειότητα.

“Το 95% των ατόμων επιστρέφει στο σπίτι
την ίδια ημέρα της επέμβασης”

Επανορθωτική Χειρουργική

Dr Stamatiou

Στην ολιστική αντιμετώπιση των αισθητικών αναγκών κάθε ατόμου, ο πλαστικός χειρουργός είναι ο καταλληλότερος άνθρωπος να αξιολογήσει , να προβλέψει και να συντονίσει όλες τις εναλλακτικές λύσεις, με γνώμονα την ασφάλεια, για ένα αρμονικό και φυσικό αποτέλεσμα και όχι την τελειότητα.

Στην ολιστική αντιμετώπιση των αισθητικών αναγκών κάθε ατόμου, ο πλαστικός χειρουργός είναι ο καταλληλότερος άνθρωπος να αξιολογήσει , να προβλέψει και να συντονίσει όλες τις εναλλακτικές λύσεις, με γνώμονα την ασφάλεια, για ένα αρμονικό και φυσικό αποτέλεσμα και όχι την τελειότητα.

Στην ολιστική αντιμετώπιση των αισθητικών αναγκών κάθε ατόμου, ο πλαστικός χειρουργός είναι ο καταλληλότερος άνθρωπος να αξιολογήσει , να προβλέψει και να συντονίσει όλες τις εναλλακτικές λύσεις, με γνώμονα την ασφάλεια, για ένα αρμονικό και φυσικό αποτέλεσμα και όχι την τελειότητα.